Όροι Χρήσης

Περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.

H Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε. συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως και κατόπιν ρητής και ειδικής συναίνεσής τους.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί "cookies". Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών μας.

Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

H Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε. δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεπώς δε θα τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ενήλικους επισκέπτες και δεν προορίζονται για ανηλίκους.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου στο info@ddoumasons.com για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα ζητήσει αυτά να διορθωθούν ή να διαγραφούν, όποτε το επιθυμεί.

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων είναι ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη / χρήστη, που τα υποβάλλει. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή στοιχείων, η εταιρεία δεσμεύεται να το εξετάσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@ddoumasons.com.

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε., μέσω ειδικά διαμορφωμένης φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας προς την Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε., αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπωνύμο, e-mail ή και τηλέφωνο) εκ μέρους της Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε..

Η Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε. δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, να εναντιώνεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον, να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή αυτών, ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα, που αποθηκεύονται από εμάς για το άτομο σας ή τη διόρθωση αυτών.

Μπορείτε να μας στείλετε e-mail με το αίτημα σας στο info@ddoumasons.com ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού μας τόπου.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε. αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες / χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων.

Η Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε. προστατεύει τους επισκέπτες / χρήστες από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με τη μέθοδο κρυπτογράφησης SSL.

Η Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε. πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου εν γένει.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Κατεβάστε σε αρχείο pdf την πλήρη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας Δ.ΔΟΥΜΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε.