Αξίες

  • Φροντίζουμε να παραμένουμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που εισπράττουμε από τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και την κοινωνία.
  • Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας που είναι εξάλλου η καρδιά της εταιρείας μας.
  • Αγωνιζόμαστε καθημερινά για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.
  • Επιδιώκουμε με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης να διακρινόμαστε σε ό,τι κάνουμε.
  • Ενεργούμε πάντα με γνώμονα τη σοβαρότητα, την τιμιότητα, την διαφάνεια.